• Slide 1

Bảng giá nha khoa

BẢNG GIÁ DỊCH DỊCH VỤ SỨ

PHỤC HÌNH THẨM MỸ BỌC SỨ

         LOẠI SỨ

GIÁ GỐC

(vnđ)

ĐƠN VỊ

(răng)

GHI CHÚ

(năm)

BỌC SỨ

SỨ KIM LOẠI

800.000

1 răng

BH 3 năm

SỨ KIM LOẠI TITAN

1.500.000

1 răng

BH 5 năm

SỨ ZICONIA

3.000.000

1 răng

BH 12 năm

SỨ ZICONIA HT

2.500.000

1 răng

BH 10 năm

SỨ VENUS

3.000.000

1 răng

BH 10 năm

ZICONIA DDBO

3.000.000

1 răng

BH 10 năm

SỨ CENAMILL

4.000.000

1 răng

BH 10 năm

SỨ HT SMILE

5.000.000

1 răng

BH 15 năm

SỨ NACENA

5.000.000

1 răng

BH 15 năm

SỨ CERCON HT

5.000.000

1 răng

BH 20 năm

SỨ LAVA PLUS

8.000.000

1 răng

BH 20 năm

SỨ NGỌC TRAI  

10.000.000

1 răng

BH 30 năm

PHỤC HÌNH THẪM MỸ DÁN SỨ

DÁN SỨ

DÁN SỨ EMAX

6.000.000

1 răng

BH 10 năm

DÁN SỨ AMBER MILL

7.000.000

1 răng

BH 12 năm

DÁN SỨ EMAX MUILTI

8.000.000

1 răng

BH 20 năm

DÁN SỨ LAMINATE

(Dán sứ không mài răng)

7.000.000

1 răng

BH 10 năm

   (CAM KẾT: KHÔNG PHÁT SINH THÊM BẤT CỨ CHI PHÍ NÀO TRONG QUA TRÌNH BỌC SỨ…)